Միկրոսկոպներ, ցենտրիֆուգներ, մանրէազերծման սարքեր, թերմոստատներ և այլն.

Ցուցադրվում է բոլոր 3 ապրանքներ